Persoonlijke Efficientie

Terug naar opleiding

Datum & locatie van geplande sessie(s)


Deelnemer 1

Deelnemer 2

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom nemen we uw gegevens op in onze – geregistreerde – database. Uw informatie is voor eigen gebruik en wordt nooit aan derden doorgegeven. Te allen tijde heeft u – overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992 – recht op inzage en correctie/wijziging van uw gegevens.